ภาษาไทย English Intranet ITA

แผนที่

ข้อมูลการติดต่อ

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170

อีเมล : directad@mahidol.ac.th

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3

แฟ๊กซ์ : 02-441-9044