ห้องประชุม
ภาษาไทย English Intranet ITA

ห้องประชุม

ห้องกระแส ชนะวงศ์ (1201)

ข้อมูลห้อง :

สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
ขนาด : 12x9 เมตร พื้นที่ใช้สอย 108 ตารางเมตร
จำนวนที่สามารถรองรับได้ : 25 – 30 คน
ราคา : 3,500 บาท/คาบ

ห้องราชพฤกษ์ (1210)

ข้อมูลห้อง :

สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
ขนาด : 9x6 เมตร พื้นที่ใช้สอย 54 ตารางเมตร
จำนวนที่สามารถรองรับได้ : 20 คน
ราคา : 3,000 บาท/คาบ

ห้องบุญศิริ

ข้อมูลห้อง :

สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารฝึกอบรม
ขนาด : 24x12 เมตร พื้นที่ใช้สอย 288 ตารางเมตร
จำนวนที่สามารถรองรับได้ : 150 คน
ราคา : 4,500 บาท/คาบ

ห้องกล้วยไม้ราตรี (2108)

ข้อมูลห้อง :

สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารฝึกอบรม
ขนาด : 21x9 เมตร พื้นที่ใช้สอย 189 ตารางเมตร
จำนวนที่สามารถรองรับได้ : 50-60 คน
ราคา : 4,000 บาท/คาบ

ห้องดอกบัว (2106)

ข้อมูลห้อง :

สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารฝึกอบรม
ขนาด : 9x9 เมตร พื้นที่ใช้สอย 81 ตารางเมตร
จำนวนที่สามารถรองรับได้ : 25-30 คน
ราคา : 3,000 บาท/คาบ

ห้องลำดวน ( 2101 )

ข้อมูลห้อง :

สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารฝึกอบรม
ขนาด : 6.5x5.5 เมตร พื้นที่ใช้สอย 35.75 ตารางเมตร
จำนวนที่สามารถรองรับได้ : 25 คน
ราคา : 3,000 บาท/คาบ

หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ

ข้อมูลห้อง :

สถานที่ตั้ง : อาคารหอประชุม
ขนาด : 18x18 เมตร พื้นที่ใช้สอย 324 ตารางเมตร
จำนวนที่สามารถรองรับได้ : 350 คน
ราคา : 6,000 บาท/คาบ