งานการศึกษาและบริการวิชาการ
ภาษาไทย English Intranet ITA

งานการศึกษาและบริการวิชาการ

Image

มนฤดี วงศ์แก้ว

หัวหน้างานการศึกษาและบริการวิชาการ

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 46

อีเมล: monruedee.won@mahidol.ac.th

หน่วยการศึกษา

Image

ดร.ถิรนันท์ ปานศุภวัชร

หัวหน้าหน่วยการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 65

อีเมล: thiranan.pan@mahidol.ac.th

Image

มนฤดี วงศ์แก้ว

นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 46

อีเมล: monruedee.won@mahidol.ac.th

Image

ญาณาภรณ์ ธารีเทียน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 37

อีเมล: yanaporn.tha@mahidol.ac.th

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

Image

Christine Stanly

Ph.D.(Biotechnology)

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 2

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 70

อีเมล:christine.1@mahidol.ac.th

Full Curriculum Vitae

Image

Jeevan Bhatta

MPHM (Primary Health Care Management)

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 1

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 70

อีเมล: jeevan.bha@mahidol.ac.th

Full Curriculum Vitae

หน่วยบริการวิชาการ

Image

จารุวรรณ ฉัตรแก้ว

หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 66

อีเมล: charuwan.cha@mahidol.ac.th

Image

เลอพงษ์ วงศ์สุทธิโชติ

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการ)

โทรศัพท์: 02 441 9040-3 ต่อ 66

อีเมล: lerpong.won@mahidol.ac.th